Under rådande undantagstillstånd:

Vigslar
- Vigslar förrättas i Pedersöre kyrka och i Achreniussalen i Esse med beaktande av myndigheternas beslut om maxantal närvarande vid förrättningen.
- Inga bröllopsfester kan bokas i samfällighetens lokaler.

VIGSEL

Vigsel är välsignelse
En kärlekens fest, men också något mycket mera. Vid vigseln ber man Gud välsigna äktenskapet och makarna lovar inför Gud och bröllopsvittnena att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

 

Vad som krävs

För kyrklig vigsel måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling medan den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Hindersprövningen görs antingen vid Centralregistret eller magistraten.
Ta i god tid kontakt till församlingskansliet för att boka kyrka. Pedersöre kyrka är en populär kyrka för vigsel och den behöver man boka i mycket god tid.
Vigseln behöver inte ske i en kyrka utan vigseln kan ske var som helst till exempel i hemmet, på stranden, i församlingscentrets kapell.
Före vigseln kontaktar brudparet den präst som ska viga dem för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffar kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Det behövs också två vidtalade vittnen vid vigseln.
Vid kyrklig vigsel är präst, kantor och kyrka eller kapell gratis.
Hemliga kyrkliga vigslar kan också bokas.


Äktenskapskurs
Prepkurs inför äktenskap
Vigsel utomlands
Ytterligare information om vigsel finns på evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.
Kontaktuppgifter församlingskansliet