Begravning

När sorgen möter
Då en anhörig dör kommer livet av sig, allt blir annorlunda och det är svårt att fungera som vanligt.

Begravningen är ett sätt att ta avsked. Vid begravningen får vi tacka för vad den döda gett oss och be om förlåtelse för det som inte blev som vi tänkt i vår relation. Vid begravningen lyser prästen frid över den döda och överlåter den i Guds gemenskap och frid.

Praktiska saker att tänka på

Begravning
När någon dött tar de anhöriga kontakt till församlingskansliet, genom besök eller per telefon.
Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästning och eventuell minnesstund.
Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också i församlingskansliet. Senare tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal. Då kan de anhöriga samtala om allt som hör samman med dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Man kan också kontakta kantor för att diskutera musik vid jordfästningen och minnesstunden.
I samfällighetens gravkontor väljer de anhöriga gravplats.

Jordfästningar hålls i Johanneskapellet, Jakobstads och Pedersöre kyrkor, men kan också hållas i kapellet vid HVC eller vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingscentret, Kyrkostrands församlingshem eller annan valfri plats.

Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler ska de anhöriga kontakta respektive husmor om serveringen vid minnesstunden.

Läs mera om råd och hjälp till de anhöriga.

Tacksägelse
Söndagen efter jordfästningen nämner man den avlidna i gudstjänsten


Ljuständning

På Alla helgonsdag hålls en andakt i församlingen och ljus tänds för alla de församlingsbor som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.


Råd och hjälp till anhöriga
Musik vid jordfästning och minnesstund (länk)
Sorgegrupper
Krishjälp (länk)
Församlingens egna minnesadresser till förmån för Diakonifonden (länk)
Kontaktuppgifter Församlingskansliet