Kort sammanfattning av Församlingsrådets beslut år 2021

Församlingsrådet 1/2021     24.2.2021

Cecilia Åminne valdes till viceordförande för Församlingsrådet under perioden 2021-2022. Församlingens eftisverksamhet har mottagit ett bidrag på 72.000 € från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för verksamheten under år 2021. Församlingsrådet fastställde medlemmar i direktion, kommitté och råd för perioden 2021-2022. Församlingsrådet anställde teologstuderande Anna-Pia Svarvar till sommarteolog för 2,5 månader i sommar. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2020. Församlingsrådet diskuterade fastighetsstrategin.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 2/2021    7.4.2021

Församlingsrådet diskuterade eftisverksamheten i församlingen. Församlingsrådet utsåg representanter till Församlingsförbundets årsmöte. Församlingsrådet gav ett utlåtande om fastighetsstrategin för fortsatt behandling. Församlingsrådet gav ett utlåtande om bokslut för år 2020.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 3/2021    3.5.2021

Församlingsrådet fastställde val av hjälpledare till församlingens skriftskolor sommaren 2021. Församlingsrådet befullmäktigade Direktionen för barn och familj att möjliggöra att en tredje dagklubbsgrupp kan hållas under verksamhetsåret 2021-2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.