Kort sammanfattning av Församlingsrådets beslut år 2022

Församlingsrådets sammanträde 1/2023    25.1.2023

Församlingsrådet valde Cecilia Åminne till vice ordförande för Församlingsrådet för åren 2023-2024.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 2/2023    15.2.2023

Församlingsrådet godkände texterna för bokslutet för år 2022 och nya församlingsmissionärer från Såningsmannen.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 3/2023    15.3.2023

Församlingsrådet antog lokalplan för konfirmandarbetet. Församlingsrådet gav utlåtande till domkapitlet i Borgå stift om kaplanstjänst. Församlingsrådet utsåg medlemmar i barn- och familjedirektionen och Hanna Wester är ordförande och Anders Holmberg är församlingsrådets representant i denna direktion.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 4/2023    10.5.2023

Församlingsrådet valde Jakob Edman till kaplan. Församlingsrådet utsåg musikråd för perioden 2023-2024. Församlingsrådet antecknade gudstjänstplanen för perioden juli 2023-januari 2024 för kännedom. Församlingsrådet diskuterade klädbidrag för barnledare. Församlingsrådet utsåg missionsrådet för perioden 2023-2024.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 5/2023    24.5.2023

Församlingsrådet beviljade föreningen Calcanten r.f. ett marknadsföringsstöd. Församlingsrådet utsåg representant till Finska Missionssällskapets årsmöte.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.