Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut år 2019

Församlingsrådet 1/2019    23.1.2019

Församlingsrådet valde viceordförande för perioden 2019-2020. Församlingsrådet valde medlemmar till Missionsrådet för perioden 2019-2020. Församlingsrådet valde medlemmar till Musikrådet för perioden 2019-2020. Församlingsrådet antecknade gudstjänstplan för perioden februari-april 2019 till kännedom. Prästernas fridagar och de anställdas semesterplan för februari-april år 2019 antecknade församlingsrådet för kännedom. Församlingsrådet utsåg ombud från Jakobstads svenska församling till Ungdomens Kyrkodagar (UK). Församlingsrådet valde Ann-Sofi Nylund till vikarie inom diakonin med 40 % arbetstid under perioden 1.2.2019-31.1.2020.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 2/2019   20.2.2019

Församlingsrådet valde medlemmar till Diakonikommittén för perioden 2019-2020 och Barn- och familjedirektionen för perioden 2019-2020. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 3/2019   15.4.2019

Församlingsrådet antecknade protokollet som fördes vid biskopsvisitationen för kännedom. Församlingsrådet valde medlemmar till Ungdomsråd. Församlingsrådet godkände instruktioner till Musikrådet. Församlingsrådet antecknade semesterplan för anställda för kännedom. Gudstjänstplanen för perioden maj-augusti 2019 antecknades för kännedom. Församlingsrådet gav utlåtande om lekparken vid Församlingscentrets förnyade uteområde. Församlingsrådet utsåg representanter till Finska Missionssällskapets årsmöte 18.5.2019 i Jyväskylä och representanter till Sjömanskyrkans årsfest 9-11.8.2019 i Kajana.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.