Församlingsvalet i Jakobstads svenska församling hösten 2018

I november 2018 väljs nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2011. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 14 förtroendevalda.

Valnämnden består av Maire Paavola (ordförande), Ebba Björkell, Markus Gädda, Marika Lassfolk, Margareta Liljestrand, Sverker Staffans (vice ordförande), Bo-Göran Åstrand och Helena Joskitt (sekreterare).

Mera info om församlingvalet finns på www.forsamlingsvalet.fi

 

Valresultater i församlingsvalet 2018

Gemensamma kyrkofullmäktige

De invalda och ersättarna i gemensamma kyrkofullmäktige finns här

Församlingsrådet

De invald och ersättarna i församlingsrådet finns här

------------------------------------------------

Valbroschyr med kandidaterna

Valaffisch med kandidaterna

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

KANDIDATLISTA I: En kyrka för alla

2.    Holmstedt Simon, transportföretagare

3.    Kull Bjarne, pensionär

4.    Storbjörk Jacob, studerande

5.    Storbjörk Ann-Sofi, sjukskötare, kurskoordinator

6.    Strengell Bjarne, avdelningschef

KANDIDATLISTA II: Att leva sin tro

7.    Henricson Hans, läkare

8.    Nyström Klas-Göran, pensionär

9.    Byggmästar Margit, barnskötare

10.  Häyry-Korin Monica, handledare för flyktingbarn

11.  Smeds Tom, ekonom, företagare

12.  Joensuu Tommy, lärare

13.  Nybäck Gunilla, hälsovårdare, pensionär

14. Karvonen Rainer, bankdirektör, pensionär

15.  Karlsson Markus, pensionerad bankdirektör

16.  Grägg Monika, klasslärare, ped.mag.

17.  Åminne Cecilia, lärare

KANDIDATLISTA III: Jakobstads Fridsförening

18.  Gädda Tom, fiberförsäljare

19. Hagman Carin, arbetslivskoordinator

20.  Holmberg Anders, klasslärare

 

FÖRSAMLINGSRÅDET

KANDIDATLISTA I: Jakobstads Fridsförening

21.  Hellstrand Kurt, präst, familjearbetare

22.  Asplund Niklas, produktion, planerare

23.  Snellman Krister, controller

24.  Klemets Ann-Catrin, familjedagvårdare

25.  Hagman Robin, båtbyggare

26.  Klemets Samuel, projektingenjör

KANDIDATLISTA II: En kyrka för alla

27.  Holmstedt Simon, transportföretagare

28.  Kull Bjarne, pensionär

29.  Storbjörk Ann-Sofi, sjukskötare, kurskoordinator

30.  Strengell Bjarne, avdelningschef

KANDIDATLISTA III: Att leva sin tro

31.  Henricson Hans, läkare

32.  Byggmästar Margit, barnskötare

33.  Wentus Dan-Anders, sjukskötare

34.  Löf Janne, kylmontör

35.  Häyry-Korin Monica, handledare för flyktingbarn

36.  Sandberg Hanna, klasslärare

37.  Nybäck Gunilla, hälsovårdare, pensionär

38.  Nyström Klas-Göran, pensionär

39.  Karvonen Rainer, bankdirektör, pensionär

40.  Karlsson Markus, pensionerad bankdirektör

41.  Grägg Monika, klasslärare, ped.mag.

42.  Åminne Cecilia, lärare

43.  Storbacka Niklas, operational excellence manager

44.  Wester Harald, yrkeslärare