Hindersprövning

De som skall gifta sig skall först göra en hindersprövning. Ansök om hindersprövning vid Kustens och Ålands Centralregister

Hindersprövningen behövs för att se till att det inte finns något hinder mot äktenskapet (Finlands äktenskapslag ). Hinder är till exempel om man redan är gift eller har ett  registrerat partnerskap, att man är nära släkt, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

 • De förlovade gör ansökan tillsammans
 • Den skall göras hos den församling där den ena av dem är medlem eller hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
 • Intyget kan ges tidigast sju dagar efter att ni har ansökt om hindersprövningen.
 • Ni kan hämta intyget från centralregistret eller få det hemskickat per post.
 • Intyget gäller i fyra månader.
 • Vigselförrättaren skall ha intyget före vigseln.

Besök centralregistret för att ansöka om hindersprövningen eller gör den på webben. 

Begäran om hindersprövning via e-tjänsten

Lysning

Om ni kommer att ha kyrklig vigsel, kan ni i samband med hindersprövningen komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan och kungörelse i tidningen.

Enligt gammal tradition kungörs avsikten att ingå äktenskap (lysning) i församlingens söndagsgudstjänst. Församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Ofta deltar de förlovade och deras släktingar i gudstjänsten.

Val av efternamn

De som ska gifta sig har fler valmöjligheter välja efternamn eller efternamnskombination:

 1. Båda makarna behåller det efternamn de har när de ingår äktenskap.
 2. Makarna tar ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, som båda makarna stavar exakt likadant.
 3. Makarna kommer överens om att en av dem bildar en efternamnskombination, som inte är gemensam, av sitt eget efternamn eller ett av efternamnen i sin efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination. Båda makarna har självständig rätt att bilda en efternamnskombination. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken ska dock behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs.
 4. En av makarna tar ett av efternamnen i sin makas/makes efternamnskombination som sitt efternamn.

Som gemensamt efternamn eller en del av en gemensam efternamnskombination kan makarna välja ett efternamn som en av makarna har när hindersprövning begärs eller som någondera av makarna senast har haft som ogift. Däremot kan den nya makan/maken inte ta ett efternamn som den andra fått vid ett tidigare äktenskap.

Val av efternamn i samband med vigsel ska anmälas redan i samband med hindersprövningen.

Ytterligare information och exempel: