Jakobstads svenska församlings veckoprogram

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN 

FREDAG 27.1.2023
kl. 19.00:    in da House i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖNAG 29.1.2023
kl. 12.00:    Högmässa i Jakobstads kyrka, predikant Jan-Gustav Björk, liturg Jockum Krokfors, kantorer Annika Wester, Lisen Borgmästars, Chorus Novus. Maria Salos gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
kl. 17.30:    Fokus i Församlingscentret. Bibelundervisning, Matteusevangeliet, Jockum Krokfors. Lovsång Heidi Storbacka, barnfokus, servering.

MÅNDAG 30.1.2023
kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Bonäs prästgård.
kl. 13.30:    Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.
kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, körledare Fanny Sjölind.

TISDAG 31.1.2023
kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.
kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

ONSDAG 1.2.2023
kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem 
                (ingång från lekparken).
kl. 18.00:    Kören Cantate över i Församlingscentret, Lisen Borgmästars.
kl. 18.00.    Kyrkokören över i Församlingscentret, Annika Wester.

TORSDAG 2.2.2023
kl. 13.00:    SLEF:s missionssamling i Församlingscentret, André Djupsjöbacka.
kl. 13.30:    Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.
kl. 18.30:    Kören Gloria, Cantate och Adorate övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars, Annika Wester.

FREDAG 3.2.2023
kl. 19.00:    Kvällsgudstjänst i Jakobstads kyrka, bandas av YLE för TV, predikant Jan-Gustav Björk, liturg Åsa Turpeinen,
                  Annika Wester, Lisen Borgmästars, Vokalensemble, orgel Tindra Granholm, flöjt Anna-Karin Johansson.
                  OBS! Kom i tid och sands inte via församlingens Youtubekanal.
kl. 19.00:    in da House i Församlingscentrets ungd.utr., Mård, Nylund-Wentus.

SÖNDAG 5.2.2023
kl. 12.00:    Gudstjänst i Jakobstads kyrka, predikant Jakob Edman och liturg Jockum Krokfors, kantorer Annika Wester,
                  Lisen Borgmästars, körerna Cantate, Gloria, Adorate, trumpet Samuel Forsblom. Cecilia Åminnes gudstjänstgrupp.
                  Direktsänds av YLE i TV. OBS! Kom i tid.

VÄLKOMNA!

Kyrkpressen berättar mera

Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen, som är en gåva till dig från församlingen.

Ifall du inte får Kyrkpressen i din postlåda, kontakta då församlingskansliet tfn 0403 100 410.