Jakobstads svenska församlings veckoprogram

Församlingens verksamhet, program och samlingar annonseras här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Ifall du inte får Kyrkpressen i din postlåda, vänligen kontakta då församlingskansliet tfn 0403 100 410 som sköter prenumerationen av Kyrkpressen.