Jakobstads svenska församlings veckoprogram

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN...

TORSDAG 28.3.2024 SKÄRTORSDAGEN

kl. 18.00: Aktläsning med nattvard i Jakobstads kyrka, Edman, Turpeinen, Wester. Tillfället avslutas med att altaret förbereds inför Långfredagens gudstjänst.

FREDAG 29.3.2024 LÅNGFREDAGEN

kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester, Borgmästars, Chorus Novus. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik

kl. 18.00: Vid Kristi grav i Jakobstads kyrka, J-G Björk, Andrey Heikkilä, Wester, Vestanlidgårdens strängband.

LÖRDAG 30.3.2024 STILLA LÖRDAG

kl. 10.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Jimmy Österbacka, Edman, Borgmästars. Gemensam med Pedersöre församling.

kl. 23.00: Påsknattsmässa i Jakobstads kyrka, Mård, Edman, A-K Johansson, Nylund-Wentus, församlingens ungdomar.

SÖNDAG 31.3.2024 PÅSKDAGEN

kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Edman, Krokfors, Wester, Borgmästars, Kyrkokören, Chorus Novus. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik

kl. 19.00: Påskjubel - Psalmafton i Pedersöre kyrka, Cantate, Gloria, Adorate, Wester, Borgmästars, musikskolan, andakt Andrey Heikkilä.

MÅNDAG 1.4.2024 ANNANDAG PÅSK

kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, J-G Björk, Andrey Heikkilä, Borgmästars, dagklubben, Haglund-Wikström. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik

TISDAG 2.4.2024

kl. 9-11: Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.

kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

kl. 11.00: Vestanlidgårdens strängband övar i Församlingscentret, Raimo Forss.

ONSDAG 3.4.2024

kl. 9-11: Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands förs.hem.

TORSDAG 4.4.2024

kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Mirkkalea Konttila.

kl. 13.00: SLEF:s missionssamling i Församlingscentret, Tomas Klemets.

kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem.

kl. 15.00: Samtalsgrupp för män i Församlingscentret, Jan-Erik Sandström.

kl. 17.30: Laudate (familjekör) övar i Församlingscentret, Annika Wester.

kl. 18.30: Körerna Adorate, Gloria och Cantate övar i Församlingscentret, Annika Wester.

 

Varmt välkommen att dela gemenskapen!

Kyrkpressen berättar mera

Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen, som är en gåva till dig från församlingen.

Ifall du inte får Kyrkpressen i din postlåda, kontakta då församlingskansliet tfn 0403 100 410.