Jakobstads svenska församlings veckoprogram

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGENFREDAG 22.9.2023
kl. 19.00:     in da House i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus, Alaric Mård.

SÖNDAG 24.9.2023
kl. 12.00:     Högmässa i Jakobstads kyrka, Jan-Gustav Björk, Boris Salo, Annika Wester, manskören Adorate. Anna-Pia Svarvars gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
kl. 17.30:     Fokus i Församlingscentret. Undervisning Boris Salo. Lovsång Sofi Södergård. Barnfokus, servering.

MÅNDAG 25.9.2023
kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård. 
kl. 13.30:    Sjömansmissionen i Församlingscentret.
kl. 17.00:     Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, dirigent Fanny Sjölind. 

TISDAG 26.9.2023
kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.
kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
kl. 15.00:    S.o.S för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus.
kl. 17.00:     Junior för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus.

ONSDAG 27.9.2023
kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands förs.hem. 
kl. 14.00:    Samtal kring sorgen i Församlingscentret, Jan-Gustav Björk, Helena Ekman.
kl. 15.00:    Laudate (familjekör) övar i Församlingscentret, Wester. Nya och gamla sångare välkomna!
kl. 16.00:    Läxor & Livet i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus, Alaric Mård.
kl. 17.15:    Bön och samtal i Församlingscentret, Kenneth Marus, Andreas Lund.
kl. 17.30:    U-klubben i Församlingscentret, omsorgspräst Claus Terlinden, Löfs-Snellman, Ekman, Wester.
kl. 18.00:    Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester. Nya och gamla sångare välkomna!
kl. 18.00:    Cantate (ungdomskör) övar i Församlingscentret, Borgmästars. 

TORSDAG 28.9.2023
kl. 12.00:    Lunchmusik i Jakobstads kyrka, kantor Lisen Borgmästars.
kl. 13.00:    Sång på gång övar i Församlingscentret, Wester. Nya och gamla sångare välkomna!
kl. 13.00:    SLEF:s missionssamling i Församlingscentret, Tomas Klemets.
kl. 13.30:    Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.
kl. 18.00:    Depphörna i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus, Alaric Mård.
kl. 18.00:    Samtalsgrupp för män i Församlingscentret, Jan-Erik Sandström.
kl. 18.30:    Adorate (manskör) övar i Församlingscentret, Wester. Nya och gamla sångare välkomna!
kl. 18.30:    Gloriakören (damkör) övar i Församlingscentret, Borgmästars. 
kl. 18.00:    Bön och samtal i Församlingscentret, Ralf Salo.
kl. 19.00:    Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Catharina Englund.

FREDAG 29.9.2023
kl. 19.00:     in da House i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus, Alaric Mård.

LÖRDAG 30.9.2023
kl. 18.00:    Psalmafton i Jakobstads kyrka, Lisen Borgmästars, Annika Wester.

SÖNDAG 1.10.2023
kl. 12.00:     Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Jan-Gustav Björk,
                   kantor Annika Wester. Utdelning av Bibel åt församlingens 5-åringar, Bernice Haglund-Wikström.
                   Dagklubben medverkar. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
 

Välkommen att dela gemenskapen!

Kyrkpressen berättar mera

Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen, som är en gåva till dig från församlingen.

Ifall du inte får Kyrkpressen i din postlåda, kontakta då församlingskansliet tfn 0403 100 410.