Jakobstads svenska församlings veckoprogram

VECKA 21 (23-29.5.2022)

MÅ 23.5 kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret, Marianne Sandström.
MÅ 23.5 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, Fanny Sjölind.

TI 24.5 kl. 9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år i vuxens sällskap i Vestanlidgården.
TI 24.5 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 24.5 kl. 12.00:     Taizéandakt i Johanneskapellet.

ON 25.5 kl. 10.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år i vuxens sällskap i Bonäs prästgård.
ON 25.5 kl. 18.00:    U-klubbens vårfest i Församlingscentret, Åsa Turpeinen, Marianne Sandström, Annika
                                Wester, Kyrkokören. Servering.

Kristihimmelsfärdsdag
TO 26.5 kl. 12.00:     Högmässa i Jakobstads kyrka, predikant Jockum Krokfors, liturg Åsa Turpeinen,
                                kantorer Lisen Borgmästars, Wester Annika. Kören Chorus Novus. Sänds även via
                                församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

FR 27.5 kl. 19.00:     In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Alaric Mård.

SÖ 29.5 kl. 10.30:    Familjeskoj i Församlingscentret, Alaric Mård. Mera info www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 29.5 kl. 12.00:    Gudstjänst i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantor Lisen Borgmästars,
                               Pedersöre församlings manskör, dir. Hans Häggblom. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp.
                               Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
 

Kyrkpressen berättar mera

Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen, som är en gåva till dig från församlingen.

Ifall du inte får Kyrkpressen i din postlåda, kontakta då församlingskansliet tfn 0403 100 410.