PROGRAM UNDER JAKOBS DAGAR ÅR 2022

SÖNDAG 17.7.2022
Kl. 10.00    Gudstjänst vid Nanoq, predikant och liturg Jakob Edman, kantorer Lisen Borgmästars, 
Anna-Karin Johansson. Bandas för YLE. OBS! Tiden. Ingen gudstjänst kl. 12 i 
Jakobstads kyrka.
Kl. 20.00    Musik i sommarkvällen/Jakobs orgeldagar i Pedersöre kyrka, Anu Keski-Saari, cello, Karolin Wargh, orgel. Fritt inträde.

MÅNDAG 18.7.2022
Kl. 19.00    Voff-gudstjänst (hund får tas med) utomhus vid Församlingscentret (oberoende av väder), 
biskop Bo-Göran Åstrand, sjukhuspräst Catharina Englund, kantor Anna-Karin Johansson, sång och musik Cecilia Åminne.
Efteråt servering.

TISDAG 19.7.2022
Kl. 11.00-13.00    Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
Kl. 13.00    ”Kvar i stan” i Församlingscentret. Dikt och ton med Eva Björk och Jan-Erik Nyholm. Servering.

ONSDAG 20.7.2022
Kl. 19.00    Konsert med Jacob Gospel i Skolparken, dirigent Fanny Sjölind, Lars-Victor Öst. 
Kl. 20.30    Kvällsmässa i Jakobstads kyrka, predikant Alaric Mård, liturg Jakob Edman, kantor
                 Anna-Karin Johansson.

FREDAG 22.7.2022
Kl. 12.00    Lunchmusik – Älskad i Jakobstads kyrka, Heidi Storbacka.
Kl. 19.00    In da house i Församlingscentrets ungdomsutrymme, Josefina Nordström, Alaric Mård.

LÖRDAG 23.7.2022
Kl. 10-14    Missionscafé till förmån för församlingens missionsprojekt vid klockstapeln vid 
                  Jakobstads kyrka. Lotteri och servering.
Kl. 19.00    Psalmafton i Jakobstads kyrka, Anna-Karin Johansson. Andakt Åsa Turpeinen.
Kl. 20-22    Grillfest vid klockstapeln vid Jakobstads kyrka, Josefina Nordström, Alaric Mård.
Kl. 23.00    Midnattskonsert – Connected i Pedersöre kyrka, Heidi Storbacka, sång, 
                 Joanna Hanhikoski, cello, sång, Mikael Svarvar, flygel, sång. Andakt Anna-Pia Svarvar.

SÖNDAG 24.7.2022
Kl. 11.00    Ekumenisk parkgudstjänst i Skolparken, predikant Patrik Hellström, mötesledare Jonas Ahlsved,
                  musik och sång av barnkören Gloria Kids. Servering.
Kl. 18.00    Kvällsmässa i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Åsa Turpeinen, 
kantor Anna-Karin Johansson. OBS! Tiden. Sänds även via församlingens Youtubekanal. 
Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
 

VÄLKOMNA!