VECKOPROGRAM för vecka 10 (4-10.3.2019)

MÅ 4.3       kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 4.3       kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 4.3       kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 5.3         kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 5.3         kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 5.3         kl. 11-13:   Traditionell fastlagstisdag i Församlingscentret. Ärtsoppa, kaffe och fastlagsbulle 7 €. Lotteri. Intäkterna går till diakonin. Arr. Nada-Nord r.f.

TI 5.3         kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Jimmy Österbacka.

TI 5.3         kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 5.3         kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 5.3         kl. 17.30:   U-klubben i Skutnäs bönehus.

ON 6.3       kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorgen i Församlingscentret, Ann-Sofi Nylund, Turpeinen.

ON 6.3       kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 6.3       kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 7.3       kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 7.3       kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 7.3       kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 7.3       kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 7.3      kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 7.3       kl. 19.00:   Kvinnocafé i Församlingscentret. Tema: Läkande berättelser, Gunhild

                                      Berger. Turpeinen, Borgmästars. Servering.

FR 8.3       kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

SÖ 10.3      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 10.3      kl. 12.00:   Högmässa i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Krokfors, Borgmästars, Jacob Gospel, dirigent Fanny Sjölind.

SÖ 10.3      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka. Kaffeservering.

SÖ 10.3      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Advokat Dai Han, Vietnam, Johan Candelin, MKV, Krokfors. Lovsång Heidi Storbacka.