VECKOPROGRAM för vecka 12 (18-24.3.2019)

MÅ 18.3    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 18.3    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 18.3    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 19.3       kl.  9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 19.3       kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 19.3       kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Charles Isaksson.

TI 19.3       kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 19.3       kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 20.3     kl. 17.30:   U-klubben i Församlingscentret. Besök av omsorgsprästen Claus Terlinden.

ON 20.3     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 20.3     kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga, Charles Isaksson.

ON 20.3     kl. 19.00:   Gloriakören övar i Församlingscentret.

TO 21.3     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 21.3     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 21.3     kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 21.3     kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 21.3     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 21.3     kl. 19.00:   Vardagpaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 22.3     kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

FR 22.3      kl. 19.00:   Cantate övar i Församlingscentret.

LÖ 23.3      kl. 18.00:   Psalmkväll i Jakobstads kyrka, Borgmästars, Wester. ”Berättelser om hopp”, missionsinfo och andakt Ann-Sofi Nylund. Kollekt till Finska Missionssällskapet.

SÖ 24.3      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 24.3      kl. 12.00:   Högmässa i Jakobstads kyrka, Krokfors, Turpeinen, Borgmästars, Wester, Chorus Novus.

SÖ 24.3      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Björn Wahlberg, Martti Vähäkangas. Kaffeservering.

SÖ 24.3      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. ”Profeten Hesekiel”, bibelstudium Krokfors. Lovsång Kick Östman.