VECKOPROGRAM för vecka 13 (25-31.3.2019)

MÅ 25.3    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 25.3    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 25.3    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 26.3       kl.  9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 26.3       kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 26.3       kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 26.3       kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 27.3     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 27.3     kl. 19.00:   Gloriakören övar i Församlingscentret.

TO 28.3     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 28.3     kl. 13.30:   Missionssyföreningen i Församlingscentret.

TO 28.3     kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 28.3     kl. 16.00:   Bibelgruppen för både kvinnor och män i Församlingscentret, Karin Haldin.

TO 28.3     kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 28.3     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 28.3     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Jan-Erik Nyman.

FR 29.3     kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 31.3      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 31.3      kl. 12.00:   Högmässa i Jakobstads kyrka, Salo, Krokfors, Wester, Kyrkokören och

                                      U-klubben. Kantor Annika Wester välsignas till tjänst. Välsignelse av för-

                                      troendevalda. Efteråt avtackas Boris Salo i Församlingscentret. Lunch med laxsoppa, kaffe och tårta. Pris: 8 €.

SÖ 31.3      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Ove Gädda, Olavi Forsbacka. Kaffeservering.

SÖ 31.3      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. ”I Herrens tjänst”, Thomas Ingo. Ungdomsband.