VECKOPROGRAM för vecka 14 (1-7.4.2019)

MÅ 1.4       kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 1.4      kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 1.4       kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 2.4         kl.  9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 2.4         kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 2.4         kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Tomas Klemets.

TI 2.4         kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 2.4         kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 2.4         kl. 18.00:   Vänbanksträff i FC. Besök av coordinator Irene Bäckman från SAMS-

                                      Samarbetsförbundet för funktionshinder. Andakt Turpeinen. Diakoni-

                                      arbetarna. Kaffeservering.

ON 3.4       kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorgen i FC, Nylund, Turpeinen.

ON 3.4       kl. 17.30:   U-klubben i FC.

ON 3.4       kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 3.4       kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 4.4       kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 4.4       kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 4.4       kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 4.4       kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 4.4      kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 4.4       kl. 19.00:   Kvinnocafé i FC. Ingvor Huhtamäki: “Människor jag mött”. Turpeinen,

                                      Borgmästars. Servering.

FR 5.4        kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

SÖ 7.4        kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 7.4        kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Smeds, Borgmästars, sång Katarina Vestersund.

SÖ 7.4        kl. 15.00:   Gemenskapsdag med andakt i Skutnäs bönehus, Sture Wargh. Servering.

SÖ 7.4        kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Lovsång och förbön, Ralf Salo. Lovsång Wilma Svarvar.

SÖ 7.4        kl. 17.00:   Tvåspråkig sammankomst i Bonäs församlingsstuga, Ari Niskala, Kari Sutinen. Arr.: Rauhan Yhdistys r.y.