VECKOPROGRAM för vecka 15 (8-14.4.2019)

MÅ 8.4       kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 8.4       kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 8.4       kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 9.4         kl.  9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 9.4         kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 9.4         kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 9.4         kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 10.4     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

TO 11.4     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 11.4     kl. 10-18:   Fasta och bön för Finland i Församlingscentret.

TO 11.4     kl. 13.30:   Missionssyförening i Församlingscentret.

TO 11.4      kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 11.4      kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 11.4     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 11.4     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Åstrand. 

FR 11.4      kl. 18.00:   Cantate övar i Församlingscentret.

FR 12.4      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 14.4      kl. 10.30:   Söndagsskolans vårfest med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 14.4      kl. 12.00:   Högmässa i Jakobstads kyrka, Björk, Turpeinen, Borgmästars, Wester.

SÖ 14.4      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Herman Mård, Stefan Snellman. Kaffe-

                                      servering.

SÖ 14.4      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret, Ralf Salo. Lovsång Kick Östman.