VECKOPROGRAM för vecka 17 (22-28.4.2019)

MÅ 22.4    kl. 11.00:   Gudstjänst med små och stora i Församlingscentret, Smeds, Wester, dagklubben, Sångfåglarna, Ingrid & Alva. OBS! Plats och tid.

MÅ 22.4    kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.

MÅ 22.4    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 22.4    kl. 19.00:   Påskjubel-sångkväll i Pedersöre kyrka med kören Adorate. Körerna Cantate och Gloria samt blåskvartett, Nils-Oscar Frantz, Borgmästars.

TI 23.4       kl.  9.00:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 23.4       kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

ON 24.4     kl. 18.00:   Aftonmusik i Jakobstads kyrka, Musikskolans orgel- och flöjtelever, Anna-Karin, Johansson, Borgmästars.

ON 24.4     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

TO 25.4     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 25.4     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 25.4     kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 25.4     kl. 16.00:   Bibelgrupp för både kvinnor och män i Församlingscentret, Karin Haldin.

TO 25.4     kl. 16.30:   Sång på gang i Församlingscentret, Wester.

TO 25.4     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Kristian Nyman.

TO 25.4     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 25.4     kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 26.4      kl. 18.30:   Samling kring sorgen ”Sorg – att våga möta framtiden” i Församlingscentret. Magdalena Snickars, Birgitta Strandberg-Rasmus, Ann-Sofi Nylund, diakoniarbetarna. Servering.

FR 26.4      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

LÖ 27.4     kl. 19.00:   Gospelgudstjänst med Jacob Gospel i Jakobstads kyrka, Krokfors, dir. Fanny Sjölind, kompgrupp Lars-Victor Öst.

SÖ 28.4      kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Smeds, Wester, sång Evelina Grankulla.

SÖ 28.4      kl. 13.00:   Skutnäs söndagsskolas vårfest i Skutnäs bönehus.

SÖ 28.4      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. ”Arbetet i Himalaya”, Olle Rosenqvist, Mats Sjölinds lovsångsteam.