VECKOPROGRAM för vecka 22 (27.5-2.6.2019)

MÅ 27.5    kl. 9-12:     Öppen Sommardagklubb för barn 0-5 år i sällskap med vuxen i Vestanlidgården, Bojvägen 14, Tallgren. Lek ute/inne. Drop.in från kl. 9.00. Samling och servering kl. 10. Avgift 3 €/familj/gång.

MÅ 27.5    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 28.5       kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TO 30.5     kl. 11.00:   Tvåspråkig utomhusgudstjänst vid Johanneskapellet, Skutnäsgatan 13, Krokfors, Endtbacka, Smeds, Åstrand, Wester, Borgmästars, sång Chorus Novus. Invigning av nya urnelunden, kontraktsprost Hans Häggblom. Servering. Vid dåligt väder hålls gudstjänsten i Johanneskapellet.

                                      OBS! Tid och plats.

TO 30.5     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

LÖ 1.6       kl. 19.00:   School´s out i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Wikblad.

SÖ 2.6        kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars. Nationellla fadderdagen. Specialprogram under dagen. Se www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

SÖ 2.6        kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka.