VECKA 32 (8-14.8.2022)

TI 9.8 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

FR 12.8 kl. 19.00:     In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nordström.

SÖ 14.8 kl. 12.00:     Gudstjänst med välsignelse av förskolebarnoch årskurs 1 i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Jan-Gustav Björk, kantor Annika Wester. Annette Tallgren. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 14.8 kl. 20.00:    Musik i sommarkvällen i Jakobstads kyrka. Unga solisters konsert. Andakt Anna-Pia Svarvar. Fritt inträde.