VECKOPROGRAM för vecka 37 (9-15.9.2019)

MÅ 9.9      kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 9.9      kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret, andakt Johanna Björkholm-Kallio.

MÅ 9.9       kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 9.9      kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 10.9       kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 10.9       kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 10.9       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

ON 11.9     kl. 13.30:   Syförening i Kyrkostrands församlingshem, Agneta Cederberg.

ON 11.9     kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorgen i Församlingscentret, Nylund, Turpeinen.

ON 11.9     kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 11.9     kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 11.9     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

ON 11.9     kl. 19.00:   Gloriakören övar i Församlingscentret, Borgmästars.

TO 12.9     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 12.9     kl. 12.30:   Radioandaktstalar träff och skolning i Församlingscentret, Hedvig Långbacka.

TO 12.9     kl. 14.30:   Sångfåglarna, sang och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester,

                                      Nylund-Wentus.

TO 12.9     kl. 17.00:   Sång på gång i Jakobstads kyrka, Wester.

TO 12.9     kl. 18.00:   Sing It!, ungdomar 13 år och äldre, i Jakobstads kyrka, Wester.

TO 12.9     kl. 18.00:   SLEF:s skördefest för missionen i Församlingscentret, Gustav Åbonde.

TO 12.9     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 12.9     kl. 19.00:   Ungdomsband i Jakobstads kyrka, Tommy Johansson.

TO 12.9     kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 13.9      kl. 18.00:   Cantate övar i Församlingscentret, Borgmästars.

FR 13.9      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr.

SÖ 15.9      kl. 10.00:   Söndagsskolan startar i Skutnäs bönehus.

SÖ 15.9      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora startar i Församlingscentret. Gemensam lunch.

SÖ 15.9      kl. 12.00:   Festmässa med avskedspredikan i Jakobstads kyrka, biskop electus Bo-Göran

                                      Åstrand, Krokfors, Borgmästars, Wester, Kyrkokören, Chorus Novus. Bertel

                                      Widjeskogs gudstjänstgrupp.

SÖ 15.9      kl. 14.00:   Tackfest för Karin och Bo-Göran Åstrand i Församlingscentret. Lunch, kaffe och

                                      tårta. Pris: 10 €.

SÖ 15.9      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.