VECKA 4 (20-26.1.2019)

MÅ 20.1 kl. 9.00:        Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 20.1 kl. 13.30:      Sjömanskyrkokretsen i FC, andakt Björk.

MÅ 20.1 kl. 17.00:      Tehuset, mångkulturell mötesplats för kvinnor i FC ungd.utr., Sandström.

TI 21.1 kl. 9.00:           Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 21.1 kl. 11.00:         Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 21.1 kl. 13.00:         Tisdagssamling på Station I, Bengt Forsblom.

TI 21.1 kl. 18.30:         Adorate övar i Kyrkostrands förs.hem., Wester.

ON 22.1 kl. 13.30:       Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem., Cederberg.

ON 22.1 kl. 18.30:       Kyrkokören övar i FC, Wester.

TO 23.1 kl. 10.00:       Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 23.1 kl. 13.30:       FMS missionsgrupp i Församlingscentret, andakt Björkholm-Kallio.

TO 23.1 kl. 14.30:       Sång och pyssel med Sångfåglarna i FC, Wester.

TO 23.1 kl. 15.30:       Sång på gång i FC, Wester.

TO 23.1 kl. 18.00:       Nådens Vind övar i FC, Lindén.

FR 24.1 kl. 18.00:        Cantate övar i FC, Borgmästars.

FR 24.1 kl. 19.00:        In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

SÖ 26.1 kl. 10.00:        Söndagsskola med små och stora i FC.

SÖ 26.1 kl. 12.00:        Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars.

SÖ 26.1 kl. 15.00:        Sammankomst i Skutnäs bönehus, inledningsbön Björn Wahlberg, predikan Martti Vähäkangas. Efteråt kaffe.

SÖ 26.1 kl. 17.00:        Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Profeten Haggaj, Krokfors.

SÖ 26.1 kl. 17.00:        Sammankomst i Bonäs församlingsstuga, Simo Kinnonen, Mikko Uljas. Arr.: Rauhan Yhdistys r.y.