VECKA 40 (30.9-6.10.2019)

MÅ 30.9    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 30.9    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 30.9    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 30.9    kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 1.10       kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 1.10       kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 1.10       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 1.10       kl. 18.30:   Adorate övar i Kyrkostrands församlingshem, Wester, Frantz.

ON 2.10     kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorg i Församlingscentret, Nylund, Turpeinen.

ON 2.10      kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 2.10     kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 2.10     kl. 18.00:   U-klubben i Församlingscentret, Smeds, Löfs-Snellman, Wester.

ON 2.10     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

ON 2.10     kl. 19.00:   Samtalsgrupp för män i Bonäs församlingsstuga, Isaksson.

TO 3.10     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 3.10     kl. 14.30:   Sångfåglarna, sang och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester,

                                      Nylund-Wentus.

TO 3.10     kl. 17.00:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 3.10     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 3.10     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Heidi Orori.

FR 4.10      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

SÖ 29.9      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Gemensam lunch.

SÖ 29.9      kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Smeds, Björkholm-Kallio, Borgmästars.

                                      Johan Sandbergs gudstjänstgrupp.

SÖ 29.9      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Herman Mård, Richard Eklund.

SÖ 29.9      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret, Tommy Nyman. Lovsång: Ungdomsbandet.

Missionskommittén i Borgå stift 50 års jubileum i Församlingscentret.

LÖ 5.10     kl. 9.30-15.30 Seminariedag. Se www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

                   kl. 18.00    Kvällsfest “Hoppfull glädje!” Tesfaye Nigusu från Etiopien, Jacob Gospel, film-

                                      snuttar från missionens arbete ute i världen. Barnprogram i missonens tecken med

                                      Heidi och Evans Orori. Inledningsandakt Johanna Björkholm-Kallio, Jockum

                                      Krokfors.

SÖ 6.10      kl. 12.00:   Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Jockum Krokfors, Lisen

                                      Borgmästars. Utdelning av Bibel för barn åt församlingens 5-åringar.

SÖ 6.10      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Andreas Brännbacka, Stefan Snellman.

SÖ 6.10      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Tesfaye Nigusu, arbetar som regional utvecklingskoor-

                                      dinator för FMS I Etiopien. Lovsång Evelina Sundvik.