VECKOPROGRAM för vecka 41 (7-13.10.2019)

MÅ 7.10    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 7.10    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 7.10    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 7.10    kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Kyrkostrands församlingshem.

TI 8.10       kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 8.10       kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 8.10       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 8.10       kl.. 13.00:  Tisdagssamling på Station I, Jan-Erik Nyman.

TI 8.10       kl. 18.30:   Adorate övar i Kyrkostrands församlingshem, Wester, Frantz.

ON 9.10     kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 9.10     kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 9.10     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

TO 10.10   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 10.10   kl. 10.30:   Nattvardsgång under De Gamlas vecka i Församlingscentret, Björkholm-Kallio,

                                      Borgmästars. Kl. 9.30 Dropp-in kaffe.

TO 10.10   kl. 14.30:   Sångfåglarna, sang och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester,

                                      Nylund-Wentus.

TO 10.10   kl. 17.00:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 10.10   kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 10.10   kl. 19.00:   Minimusikal “Va’ bra!” om skapelsen och miljön av Lars Widéll i Församlings-

                                      centret, Sångfåglarna, dansare, Kyrkokören, församlingens hjälpledare, scouter,

                                      Lea Vestersund, Emilia Ståhl, Ingrid Wester, Alva Eklund m.fl.

TO 10.10   kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR11.10     kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 13.10    kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Gemensam lunch.

SÖ 13.10    kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Smeds, Björkholm-Kallio, Borgmästars.

                                      Katarina Vestersunds gudstjänstgrupp.

SÖ 13.10    kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Björn Wahlberg, Heikki Peltola.

SÖ 13.10    kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret, Ralf Salo. Lovsång Kick Östman.