VECKA 43 (24-30.10.2022)

MÅ 24.10 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Bonäs prästgård.
MÅ 24.10 kl. 13.30:    Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.
MÅ 24.10 kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
MÅ 24.10 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, dirigent Fanny Sjölind.

TI 25.10 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 25.10 kl. 11.00:    Vestanlidgårdens strängband övar i Församlingscentret, Raimo Forss.
TI 25.10 kl. 14.30-16.00:    S.o.S år 6-7 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.
TI 25.10 kl. 17.00-18.30:    Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.

ON 26.10 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem 
                                (ingång från lekparken).
ON 26.10 kl. 15.00-15.45:Laudate (familjekör) övar i Församlingscentret, Annika Wester.
ON 26.10 kl. 18.00:    Kyrkokören övar i Församlingscentret, Annika Wester. 
ON 26.10 kl. 18.00:    Kören Cantate övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars. 

TO 27.10 kl. 13.30:    Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.
TO 27.10 kl. 13.30:    Missionssyförening för FMS i Församlingscentret, andakt Jan-Gustav Björk.
TO 27.10 kl. 15.15-16.00: Sång på gång i Församlingscentret, Annika Wester.
TO 27.10 kl. 18.30:    Manskören Adorate övar i Johanneskapellet, Annika Wester. 
TO 27.10 kl. 18.30:    Gloriakören övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars.
TO 27.10 kl. 19.00:    Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 28.10 kl. 19.00:    In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus, Alaric Mård.

LÖ 29.10 kl. 19.00:    Psalmafton - Sångafton i Jakobstads kyrka, kören Adorate, dirigent och körledare Annika Wester.
                                 OBS! INHIBERAS.

SÖ 30.10 kl. 12.00:     Gudstjänst i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantor Lisen Borgmästars.
                                  Diana Söderbackas gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal.
                                  Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 30.10 kl. 17.30:    Fokus i Församlingscentret. Gäster från Nepal och arabvärlden, Martyr Kyrkans Vänner.
                                 Lovsång av Sara Wiklund och Isabella Sund. Barnfokus. Servering.