VECKOPROGRAM för vecka 44 (28.10-3.11.2019)

MÅ 28.10  kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 28.10  kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 28.10  kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 28.10  kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 29.10     kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 29.10     kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 29.10     kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 29.10     kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Solbacken, Krokfors.

TI 29.10     kl. 14.00:   Andakt med nattvard på Björkbacka, Krokfors.

TI 29.10     kl. 18.30:   Adorate övar i Kyrkostrands församlingshem, Wester, Frantz.

ON 30.10   kl. 14.00:   Andakt med nattvard på Folkhälsan, Turpeinen, Wester.

ON 30.10   kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 30.10   kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 30.10   kl. 18.00:   U-klubben i Församlingscentret, Löfs-Snellman.

ON 30.10   kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

ON 30.10   kl. 19.00:   Samtalsgrupp för män i Bonäs församlingsstuga, Charles Isaksson.

TO 31.10   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 31.10   kl. 13.30:   Missionssyförening i Församlingscentret, Nylund.

TO 31.10   kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Vårdhem Edit, Turpeinen, Wester.

TO 31.10   kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Hermangården, Björkholm-Kallio, Borgmästars.

TO 31.10   kl. 14.30:   Sångfåglarna, sång och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester,

                                      Nylund-Wentus.

TO 31.10   kl. 16.00:   Bibelgrupp i Församlingscentret, Karin Haldin.

TO 31.10   kl. 17.00:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 31.10   kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 31.10   kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Roger Pettersson.

FR 1.11      kl. 13.00:   Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Krokfors, Borgmästars.

FR 1.11      kl. 13.30:   Andakt med nattvard på Mariahemmet, Björkholm-Kallio, Wester.

FR 1.11      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

LÖ 2.11      kl. 12.00:    Mässa i Jakobstads kyrka, Björkholm-Kallio, Krokfors, Wester, Borgmästars, Chorus Novus.

LÖ 2.11      kl. 18.00:    Parentation i Församlingscentret, Krokfors, Wester, Borgmästars, diakoniarbetarna. Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes namn läses för var och en av våra församlingsmedlemmar som har avlidit sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum). Ett gemensamt ljus tänds även för dem som avlidit och begravts på annan ort och för annan sorg. Efteråt servering.

LÖ 2.11      kl. 19.00:    Sångafton med andakt i Skutnäs bönehus.

SÖ 3.11      kl. 11.00:    Gudstjänst med små och stora i Församlingscentret, Smeds, Borgmästars, Tallgren. Barn och vuxna från öppen dagklubb medverkar. OBS! Tid och plats.

SÖ 3.11      kl. 15.00:    Sammankomst i Skutnäs bönehus, Ove Gädda. Kaffe efteråt.

SÖ 3.11      kl. 17.00:    Fokus i Församlingscentret. Vittnesbördskväll, Ralf Salo m.fl.

SÖ 3.11      kl. 19.00:    Cantates 10-års konsert i Jakobstads kyrka, solister Emma Lönnqvist, Roy Pettersen, dirigent Lisen Borgmästars.