VECKA 44 (31.10-6.11.2022)

MÅ 31.10 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Bonäs prästgård.
MÅ 31.10 kl. 13.00:    Andakt med nattvard på Solbacken, Åsa Turpeinen, Anna-Karin Johansson.
MÅ 31.10 kl. 13.30:     Andakt med nattvard på Björkbacka, Åsa Turpeinen, Anna-Karin Johansson.
MÅ 31.10 kl. 13.30:    Syföreningen för Mariahemmet i Församlingscentret.
MÅ 31.10 kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
MÅ 31.10 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, dirigent Fanny Sjölind.

TI 1.11 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 1.11 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 1.11 kl. 11.00:    Vestanlidgårdens strängband övar i Församlingscentret, Raimo Forss.
TI 1.11 kl. 14.30-16.00:    S.o.S år 6-7 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.
TI 1.11 kl. 17.00-18.30:    Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.

ON 2.11 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem 
                               (ingång från lekparken).
ON 2.11 kl. 14.00:    Andakt med nattvard på Mariahemmet, Jan-Gustav Björk, Lisen Borgmästars.
ON 2.11 kl. 14.00:    Tvåspråkig andakt med nattvard på Folkhälsan, Jakob Edman, Natascha Kanckos.
ON 2.11 kl. 15.00-15.45:Laudate (familjekör) övar i Församlingscentret, Annika Wester.
ON 2.11 kl. 18.00:    U-klubben i Jakobstads kyrka, Jakob Edman, Annika Wester, Helena Ekman, Kyrkokören, orgel Mats Björklund.
ON 2.11 kl. 18.00:    Kyrkokören övar i Församlingscentret, Annika Wester. 
ON 2.11 kl. 18.00:    Kören Cantate övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars. 
ON 2.11 kl. 18.00:    Samtalsgrupp för män i Församlingscentret, Jan-Erik Sandström.

TO 3.11 kl. 12.00:    Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Anders Forsman.
TO 3.11 kl. 13.00:    SLEF:s missionsamling i Församlingscentret, Tomas Klemets.
TO 3.11 kl. 13.15:    Andakt med nattvard på HötorgCentret, Jakob Edman, Annika Wester.
TO 3.11 kl. 14.15:    Andakt med nattvard på Villa Jung, Jakob Edman, Annika Wester.
TO 3.11 kl. 15.15-16.00: Sång på gång i Församlingscentret, Annika Wester.
TO 3.11 kl. 16.00:    Temadag med Tomas Sjödin i Församlingscentret. Kl. 16.00 “Lita på att det ljusnar”, 
                               kl. 18.30 “Ljudet av tystnad”. Musik Heidi Storbacka. Arr.: Förbundet Kyrkans Undgom och
                               Jakobstads svenska församling
TO 3.11 kl. 18.00:    Konsert med unga organister i Jakobstads kyrka, Musikskolans och Wava-institutets orgelelever,
                               Lisen Borgmästars, Anna-Karin Johansson.
TO 3.11 kl. 18.30:    Manskören Adorate övar i Johanneskapellet, Annika Wester. 

FR 4.11 kl. 13.30:    Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Åsa Turpeinen, Annika Wester.
FR 4.11 kl. 14.30:    Andakt med nattvard på Edit, Åsa Turpeinen, Annika Wester.
FR 4.11 kl. 19.00:    In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Alaric Mård.

ALLA HELGONS DAG
LÖ 5.11 kl. 12.00:     Högmässa i Jakobstads kyrka, Edman, Björk, Borgmästars, Wester, kören Cantate.
                                Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
LÖ 5.11 kl. 18.00:     Parentation i Pedersöre kyrka. OBS! Platsen. Krokfors, Borgmästars, Wester, diakoniarbetarna.
                                Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes namn läses för var och en av våra församlingsmedlemmar
                                som har avlidit sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum).
                                Ett gemensamt ljus tänds även för dem som avlidit och begravts på annan ort och för annan sorg.
                                Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 6.11 kl. 12.00:     Gudstjänst med små och stora, dop i Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Eftis, Sångfåglarna.
                                Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 6.11 kl. 17.30:     Fokus i Församlingscentret. Vittnesbördskväll, Ralf Salo. Mats Sjölinds lovsångsteam, barnfokus, servering.