VECKOPROGRAM för vecka 46 (11-17.11.2019)

MÅ 11.11  kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 11.11  kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 11.11  kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 11.11  kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 12.11     kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 12.11     kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 12.11     kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 12.11     kl. 18.30:   Adorate övar i Kyrkostrands församlingshem, Wester, Frantz.

ON 13.11   kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorg i Församlingscentret, Turpeinen, Sandström.

ON 13.11   kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 13.11   kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 13.11   kl. 18.00:   U-klubben i Församlingscentret, Löfs-Snellman.

ON 13.11   kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

ON 13.11   kl. 19.00:   Samtalsgrupp för män i Bonäs församlingsstuga, Charles Isaksson.

TO 14.11   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 14.11   kl. 13.30:   Missionssyförening i Församlingscentret, Björkholm-Kallio, Löfs-Snellman.

TO 14.11   kl. 14.30:   Sångfåglarna, sång och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester,

                                      Nylund-Wentus.

TO 14.11   kl. 17.00:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 14.11   kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 14.11   kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Charles Isaksson.

FR 15.11    kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 17.11    kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Gemensam lunch.

SÖ 17.11    kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Krokfors, Turpeinen, Wester. Diakoniarbetare Sara Löfs-Snellman välsignas till tjänst. Efteråt kyrkkaffe i kyrkan. Rainer Karvonens gudstjänstgrupp.

SÖ 17.11    kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Andreas Brännbacka. Kaffe efteråt.

SÖ 17.11    kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. “Kraft i Jesus, del 2”, Ralf Salo. Lovsång Kick Östman.

 

 

VÄLKOMNA!