VECKA 46 (14-20.11.2022)

MÅ 14.11 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Bonäs prästgård.
MÅ 14.11 kl. 13.30:    Syföreningen för Mariahemmet i Församlingscentret.
MÅ 14.11 kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
MÅ 14.11 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, dirigent Fanny Sjölind.

TI 15.11 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 15.11 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 15.11 kl. 11.00:    Vestanlidgårdens strängband övar i Församlingscentret, Raimo Forss.
TI 15.11 kl. 12.00:    Taizéandakt i Johanneskapellet, Lisen Borgmästars.
TI 15.11 kl. 14.30-16.00:    S.o.S år 6-7 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.
TI 15.11 kl. 17.00-18.30:    Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.

ON 16.11 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem 
                                (ingång från lekparken).
ON 16.11 kl. 15.00-15.45:Laudate (familjekör) övar i Församlingscentret, Annika Wester.
ON 16.11 kl. 18.00:    Kyrkokören övar i Församlingscentret, Annika Wester. 
ON 16.11 kl. 18.00:    Kören Cantate övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars. 
ON 16.11 kl. 18.00:    Samtalsgrupp för män i Församlingscentret, Jan-Erik Sandström.

TO 17.11 kl. 12.00:    Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Lisen Borgmästars.
TO 17.11 kl. 13.00:    SLEF:s missionsamling i Församlingscentret, Andre Djupsjöbacka.
TO 17.11 kl. 15.15-16.00: Sång på gång i Församlingscentret, Annika Wester.
TO 17.11 kl. 18.30:    Manskören Adorate övar i Johanneskapellet, Annika Wester. 

FR 18.11 kl. 19.00:    In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Alaric Mård.

SÖ 20.11 kl. 10.00:     Tvåspråkig gudstjänst i Församlingscentret, Lotta Endtbacka, Jockum Krokfors,
                                  kantor Maria Ellfolk-Lasén. Sång Cecilia Åminne. Cecilia Åminnes gudstjänstgrupp.
                                  Gudstjänsten gemensam med Jakobstads finska församling.
                                  OBS! Tiden och platsen och den strömmas inte. 
SÖ 20.11 kl. 11-20    Församlingsval i Församlingscentret.
SÖ 20.11 kl. 17.30:     Fokus i Jakobstads kyrka. Christina och Andrey Heikkilä live från Colombia. Lovsång
                                  Heidi Storbacka. Jakob Edman, Natascha Kanckos.