VECKOPROGRAM för vecka 47 (18-24.11.2019)

MÅ 18.11  kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 18.11  kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 18.11  kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 18.11  kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 19.11     kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 19.11     kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 19.11     kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 19.11     kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Hans Häggblom.

TI 19.11     kl. 18.30:   Adorate övar i Kyrkostrands församlingshem, Wester, Frantz.

ON 20.11   kl. 13.30:   Syrförening i Kyrkostrands församlingshem, Cederberg.

ON 20.11   kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr.

ON 20.11   kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr.

ON 20.11   kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

TO 21.11   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 21.11   kl. 14.30:   Sångfåglarna, sång och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester.

TO 21.11   kl. 17.00:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 21.11   kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

FR 22.11    kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr.

SÖ 24.11    kl. 10.30:   Terminsavslutning för söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Gemensam lunch.

SÖ 24.11    kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Adorate, dirigent Nils-Oscar Frantz. Diana Söderbackas gudstjänstgrupp.

SÖ 24.11    kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Björn Wahlberg. Kaffe efteråt.

SÖ 24.11    kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. “Domen – det bästa som kan hända”, Björk.

                                      Lovsång Evelina Sundvik.

SÖ 24.11    kl. 17.00:   Sammankomst i Bonäs församlingsstuga, Veli-Matti Heikkinen. Arr.: Rauhan

                                      Yhdistys r.y.