VECKA 47 (21-27.11.2022)

MÅ 21.11 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Bonäs prästgård.
MÅ 21.11 kl. 13.30:    Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.
MÅ 21.11 kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
MÅ 21.11 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret, dirigent Fanny Sjölind.

TI 22.11 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 22.11 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 22.11 kl. 11.00:    Vestanlidgårdens strängband övar i Församlingscentret, Raimo Forss.
TI 22.11 kl. 14.30-16.00:    S.o.S år 6-7 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.
TI 22.11 kl. 17.00-18.30:    Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utrymme, Catarina Nylund-Wentus.

ON 23.11 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsamans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem 
                                (ingång från lekparken).
ON 23.11 kl. 18.00:    Kyrkokören övar i Församlingscentret, Annika Wester. 
ON 23.11 kl. 18.00:    Kören Cantate övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars. 

TO 24.11 kl. 12.00:     Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Borgmästars.
TO 24.11 kl. 13.30:    Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.
TO 24.11 kl. 13.30:    Missionssyförening för FMS i Församlingscentret, andakt Jan-Gustav Björk.
TO 24.11 kl. 18.30:    Gloriakören övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars.
TO 24.11 kl. 19.00:    Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs församlingsstuga, Catharina Englund.

FR 25.11 kl. 9.30:    Småbarnens adventsandakt i Jakobstads kyrka, Jakob Edman, Lisen Borgmästars, 
                              Annette Tallgren.
FR 25.11 kl. 19.00:    In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus, Alaric Mård.

SÖ 27.11 kl. 12.00:     Festhögmässa i Jakobstads kyrka, predikant Jan-Gustav Björk, liturgy Åsa Turpeinen,
                                  kantorer Lisen Borgmästars, Annika Wester, Kyrkokören. Maria Salos gudstjänstgrupp.
                                 Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 27.11 kl. 18.00:    Jubileumskonsert – Kyrkokören 110 år i Jakobstads kyrka. Jubileumskör, Tor Lindén,
                                Nils-Oscar Frantz, Henrik Östman, Annika Wester, Lisen Borgmästars. Folke Nylund, violin, Daniel Nylund, cello.
                                Diktläsning Katarina Vestersund, Birgitta Cederberg. Andakt Jockum Krokfors.