VECKA 47 (22-28.11.2021)

MÅ 22.11 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret. 
MÅ 22.11 kl. 13.30:    Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.
MÅ 22.11 kl. 15.00:    Fontana Medias bokförsäljning i Församlingscentret.
MÅ 22.11 kl. 16-17:    Fontana Medias kaffeservering i Församlingscentret.
MÅ 22.11 kl. 17.00:    Fontana Medias författarkväll i Församlingscentret. Gäster: Ärkebiskop emeritus 
                                  John Wikström och minister Anna-Maja Henriksson. Andakt Krokfors, Wester.
MÅ 22.11 kl. 17.00:    Tehuset i Församlingscentret, Sandström.
MÅ 22.11 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Jakobstads kyrka, Fanny Sjölind.

TI 23.11 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.
TI 23.11 kl. 11.00:    Vestanlidgårdens strängband övar i Församlingscentret, Raimo Fors.
TI 23.11 kl. 11-13:    Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 23.11 kl. 14.30:     S.O.S (Sexan och Sjuan) i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.
TI 23.11 kl. 17.00:    Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 24.11 kl. 9-11:    Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.
ON 24.11 kl. 15.00:    Unga röster (för barn i åldern 8-12 år) övar i Församlingscentret.
ON 24.11 kl. 18.00:    Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

TO 25.11 kl. 12.00:    Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Lisen Borgmästars.
TO 25.11 kl. 13.30:    Missionssyföreningen i Församlingscentret, Natascha Kanckos. 
TO 25.11 kl. 15.00:    Sång på gång (solosång och duettsång) övning i Församlingscentret, Wester.
TO 25.11 kl. 18.30:    Adorate (manskör) övar i Församlingscentret, Wester.
TO 25.11 kl. 18.30:    Gloriakören övar i Församlingscentret, Borgmästars.
TO 25.11 kl. 18.30:    Cantate övar i Församlingscentret, Borgmästars.
TO 25.11 kl. 19.00:    Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 26.11 kl. 9.30:    Småbarnens adventsandakt i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester.
FR 26.11 kl. 19.00:    In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.

LÖ 27.11 kl. 18.00:    Psalmafton i Jakobstads kyrka, Chorus Novus, Wester, Borgmästars.
LÖ 27.11 kl. 18.30:    Fokus i Församlingscentret, vittnesbördskväll, Ralf Salo.

SÖ 28.11 kl. 12.00:    Festhögmässa i Jakobstads kyrka, predikant Jockum Krokfors,
                                 liturg Jan-Gustav Björk, kantorer Lisen Borgmästars, Annika Wester.
                                 Kyrkokören och och Lea Vestersund. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp.
                                 Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi