VECKA 48 (25.11-1.12.2019)

MÅ 25.11  kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 25.11  kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 25.11  kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 25.11  kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 26.11     kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 26.11     kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 26.11     kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 26.11     kl. 18.00:    Lilla julfest i diakonins tecken i Församlingscentret. Gunilla Luther-Lindqvist berättar om senaste hjälpsändningsresan till Grekland, sång och musik, andakt. Servering av salt och sött. Frivillig serveringsavgift till diakonin. Ingen anmälning.

TI 26.11     kl. 18.30:   Adorate övar i Kyrkostrands församlingshem, Wester, Frantz.

ON 27.11   kl. 16.00:   Onsdagshäng för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr.

ON 27.11   kl. 17.30:   Juniorklubb för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr.

ON 27.11   kl. 18.00:   U-klubben i Församlingscentret, Löfs-Snellman.

ON 27.11   kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.

ON 27.11   kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga, Charles Isaksson.

TO 28.11   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 28.11   kl. 13.30:   Missionssyförening i Församlingscentret.

TO 28.11   kl. 14.30:   Sångfåglarna, sång och pyssel, för åk 1-5 startar i Församlingscentret, Wester.

TO 28.11   kl. 16.00:   Bibelgruppen i Församlingscentret, Karin Haldin.

TO 28.11   kl. 17.00:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 28.11   kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 28.11   kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Tore Jungerstam.

FR 29.11    kl.   9.30:   Adventsandakt med småbarnspedagogiken i Jakobstads kyrka, Björkholm-Kallio,

                                      Borgmästars, Lönnqvist.

FR 29.11    kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr.

LÖ 30.11    kl. 11-15:   Insamlingskorg för julgåvor till barnfamiljer på gågatan i Jakobstad, PNKB:s

                                      scouter.

SÖ 1.12      kl. 12.00:    Festmässa i Jakobstads kyrka, Björkholm-Kallio, Turpeinen, Borgmästars, Wester, Kyrkokören, Sångfåglarna & vänner. Bertel Widjeskogs gudstjänstgrupp.

SÖ 1.12      kl. 15.00:    Sammankomst i Skutnäs bönehus, inledningsbön Joakim Asplund, predikan Sture

                                      Wargh, kollekt till Julhjälpen. Efteråt kaffe.

SÖ 1.12      kl. 17.00:    Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Apostlagärningarna 20, Boris Salo. Lovsång Heidi Storbacka.