VECKOPROGRAM för vecka 5 (28.1-3.2.2019)

MÅ 28.1    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 28.1    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 28.1    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

TI 29.1      kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 29.1      kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 29.1      kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 29.1      kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 30.1     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 30.1     kl. 19.00:   Gloriakören övar i Församlingscentret, Borgmästars.

TO 31.1     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 31.1     kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 31.1     kl. 15.00:   Utdelning av GA-material i Församlingscentret. Andakt Krokfors.

TO 31.1     kl. 16.00:   Bibelgruppen för både kvinnor och män i Församlingscentret, Karin Haldin.

TO 31.1     kl. 16.30:   Sång på gang i Församlingscentret, Wester.

TO 31.1     kl. 13.30:   Missionssyförening i Församlingscentret, Sandström.

TO 31.1     kl. 18.00:   Samtal och förbön i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

FR 1.2       kl. 18.00:    Cantate övar i Församlingscentret, Borgmästars.

FR 1.2       kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 3.2       kl. 12.00:   Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Salo, Wester, Sångfåglarna.

SÖ 3.2       kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand. Servering.

SÖ 3.2       kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium ”Apostlagärningarna kap 17. Guds dynamit!”, Salo.