VECKOPROGRAM för vecka 50 (9-15.12.2019)

MÅ 9.12    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 9.12    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström.

MÅ 9.12    kl. 19.00:   Jacob Gospel övar i Församlingscentret.

TI 10.12     kl.   9.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 10.12     kl. 11.00:   Vestanlidgårdens strängband övar i Vestanlidgården, Raimo Fors.

TI 10.12     kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TO 12.12   kl. 10.00:   Öppen dagklubbs julfest för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlings-

                                      centret.

TO 12.12   kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 13.12    kl. 19.00:    In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Johanna Eklund.

SÖ 15.12    kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Smeds, Wester. Katarina Vestersunds gudstjänstgrupp.

SÖ 15.12 kl. 13.30:      Julbön på Ahlbäckhemmet, Krokfors, Wester.

SÖ 15.12 kl. 14.00:      SLEF:s julfest i Församlingscentret, predikan Jimmy Österbacka, sång och musik Raimo & Boris.

SÖ 15.12 kl. 14.00:      Mässa på finlandssvenskt teckenspråk i Mariahemmet, dövpräst Maria Lindberg.

SÖ 15.12 kl. 15.00:      Sammankomst i Skutnäs bönehus, inledningsbön Ove Gädda, predikan Richard Eklund. Kaffe efteråt.

SÖ 15.12 kl. 17.00:      Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Esra och Nehemja, Krokfors. Mats Sjölinds lovsångsteam.

SÖ 15.12 kl. 18.00:      Gudstjänst med de vackraste julsångerna på tyska i Jakobstads kyrka, resepastor Hans-Christian Beutel, Mary Frantz. Efteråt glögg och pepparkaka.