VECKA 52 (21-27.12.2020)

TI 22.12 kl. 11-13:         Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

JULAFTON
TO 24-27.12 kl. 9.00:    Julvandringen runt Pedersöre kyrka öppnas. Startar vid klock-

                                       stapeln. Julvandringen passer för alla åldrar. Julvandringen

                                       ordnas gemensamt med Pedersöre församling.

TO 24.12 kl. 10-12:       Jakobstads kyrka öppen för bön, samtal, ljuständning och musik,

                                       Jakob Edman, Lisen Borgmästars.

TO 24.12 kl. 10.00:          Julmusik av blåskvartett från klockstapeln vid Jakobstads kyrka, Anders Sjölind, Peter Roos, Torvald Lund och 
                                          Esa Fagerholm.

TO 24.12 kl. 13.00:        Julbön i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantor Lisen Borgmästars, sång Roy Pettersen. Julbönen sänds också via församlingens Youtubekanal. Länk till Youtube finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

JULDAGEN
FR 25.12 kl. 8.00:          Julotta i Pedersöre kyrka, Jockum Krokfors, Hans Häggblom, kantorer Annika Wester, Diana Pandey.

Gemensam med Pedersöre församling. Julottan sänds också via församlingens Youtubekanal. Länk till Youtube finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

 

ANNANDAG JUL
LÖ 26.12 kl. 18.00:        Gudstjänst med De vackraste julsångerna i Jakobstads kyrka,

                                predikant och liturgy Jan-Gustav Björk, kantorer Annika Wester, Lisen Borgmästars. Gudstjänsten sänds också via församlingens Youtubekanal. Länk till Youtube finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

SÖ 27.12 kl. 12.00:        Gudstjänst i Jakobstads kyrka, predikant Jakob Edman, liturg

                                       Jan-Gustav Björk, kantor Lisen Borgmästars. Anna-Lena

                                Lönnqvist medverkar. Cecilia Åminnes gudstjänstgrupp. Gudstjänsten sänds också via församlingens Youtubekanal. Länk till Youtube finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi