VECKOPROGRAM för vecka 52 (24-30.12.2018)

MÅ 24.12 kl. 9.00:     Julbön på Mariahemmet, Turpeinen, Wester, valthorn Esa Fagerholm.

MÅ 24.12 kl. 14.00:   Barnens julbön i Pedersöre kyrka, Turpeinen, Wester, Tallgren, Sångfåglarna, PNKB:s scouter.

MÅ 24.12 kl. 17.30:   Julbön i Jakobstads kyrka, Åstrand, Borgmästars, sång Cecilia Åminne.

MÅ 24.12 kl. 18.30:   Gemensam jul i Församlingscentret. Program med julgröt, Åstrand, Håkan Streng, m.fl.

MÅ 24.12 kl. 23.00:   Musik i julnatten i Pedersöre kyrka, orgel Markus Wargh, sång Theresa Wargh, Borgmästars, andakt Turpeinen.

TI 25.12    kl. 8.00:     Julotta i Pedersöre kyrka, Häggblom, Salo, Wester, Pandey, Jakobstads sv och Pedersöre församlingars kyrkokörer. Gemensamt med Pedersöre församling.

ON 26.12   kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka. Kaffeservering.

ON 26.12   kl. 18.00:   Gudstjänst med ”De vackraste  julsångerna” i Jakobstads kyrka, Salo,Borgmästars, Wester, Chorus Novus.

FR 28.12   kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

SÖ 30.12   kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Wester.

SÖ 30.12 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman.

SÖ 30.12   kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Marianne och Jan-Erik Sandström berättar om missionsarbetet i Etiopien. Fokus ungdomsband.