VECKA 6 (3-9.2.2019)

MÅ 3.2 kl. 9.00:          Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 3.2 kl. 13.30:        Sjömanskyrkokretsen i FC.

MÅ 3.2 kl. 17.00:        Tehuset, mångkulturell mötesplats för kvinnor i FC ungd.utr., Sandström.

TI 4.2 kl. 9.00:             Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 4.2 kl. 11.00:           Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 4.2 kl. 13.00:          Tisdagssamling på Station I, Kurt Cederberg.

ON 5.2 kl. 13.30:         Syförening i Kyrkostrands församlingshem, Cederberg.

ON 5.2 kl. 19.00:         Psalmafton/Virsi-ilta med Johan Ludvig Runeberg i ton och ord i Jakobstads kyrka, Kyrkokören & Kirkkokuoro, Borgmästars, Wester, Mirkkalea Konttila,

                                      Ulla Nyström berättar om Runberg.

TO 6.2 kl. 10.00:         Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 6.2 kl. 13.30:         Missionssyförening i Församlingscentret, Smeds.

TO 6.2 kl. 14.30:         Sång och pyssel med Sångfåglarna i FC, Wester.

TO 6.2 kl. 15.30:         Sång på gång i FC, Weste

TO 6.2 kl. 18.00:         Nådens Vind övar i Församlingscentret, Lindén.

FR 7.2 kl. 18.30:          Cantate övar i FC, Borgmästars.

FR 7.2 kl. 19.00:          In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 9.2 kl. 12.00:          Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Tallgren, Eftis.

SÖ 9.2 kl. 15.00:          Sammankomst i Skutnäs bönehus, inledningsbön Joakim Asplund, predikan

                                      Stefan Snellman.

SÖ 9.2 kl. 17.00:          Fokus i Församlingscentret. Bönens kraft, Ralf Salo.