VECKOPROGRAM för vecka 6 (4-10.2.2019)

MÅ 4.2     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 4.2      kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 4.2     kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström. Sång med Wester.

TI 5.2        kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 5.2        kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 5.2        kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Åstrand.

TI 5.2        kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 5.2        kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 6.2      kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorg i Församlingscentret, Turpeinen.

ON 6.2      kl. 17.30:   U-klubben i Församlingscentret, Åstrand.

ON 6.2      kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 6.2      kl. 19.00:   Gloriakören övar i Församlingscentret, Borgmästars.

ON 6.2      kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 7.2      kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 7.2       kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 7.2       kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 7.2       kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 7.2       kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

FR 8.2       kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

SÖ 10.2     kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i FC. Lunch.

SÖ 10.2     kl. 12.00:   Högmässa i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Helena Smeds, Borgmästars, Oldboyskören, dir. Ann-Christin Storrank.

SÖ 10.2     kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Richard Eklund. Kaffeservering.

SÖ 10.2     kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret, Mats Björklund. Ungdomsband.