VECKA 7 (10-16.2.2019)

MÅ 10.2 kl. 9.00:        Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 10.2 kl. 13.30:      Mariahemmets syförening i FC, andakt Björkholm-Kallio.

MÅ 10.2 kl. 17.00:      Tehuset, mångkulturell mötesplats för kvinnor i FC ungd.utr., Sandström.

TI 11.2 kl. 9.00:           Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 11.2 kl. 11.00:         Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 11.2 kl. 18.30:         Adorate övar i Kyrkostrands förs.hem., Wester.

ON 12.2 kl. 17.30:       U-klubben i Församlingscentret, Löfs-Snellman.

ON 12.2 kl. 18.30:       Kyrkokören övar i FC, Wester.

ON 12.2 kl. 19.00:       Gloriakören övar i FC, Borgmästars.

ON 12.2 kl. 19.00:       Samtalsgrupp för män i Bonäs församlingsstuga, Charles Isaksson.

TO 13.2 kl. 10.00:       Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 13.2 kl. 14.30:       Sång och pyssel med Sångfåglarna i FC, Wester.

TO 13.2 kl. 15.30:       Sång på gång i FC, Wester.

TO 13.2 kl. 18.00:       SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Anna Dahlbacka.

FR 14.2 kl. 18.30:        Cantate övar i FC, Borgmästars.

FR 14.2 kl. 19.00:        In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 16.2 kl. 10.30:        Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret.

SÖ 16.2   kl. 12.00:      Högmässa i Jakobstads kyrka, Björkholm-Kallio, Turpeinen, Wester, Kyrkokören.

                                      Diana Söderbackas gudstjänstgrupp.

SÖ 16.2 kl. 15.00:        Sammankomst i Skutnäs bönehus, inledningsbön Ove Gädda, predikan Sture Wargh. Efteråt kaffe.

SÖ 16.2 kl. 17.00:        Fokus i Församlingscentret. Förbönskväll, Ralf Salo, Maria Fagerudd. Lovsång Eivor och Nisse Johansson.