VECKOPROGRAM för vecka 7 (11-17.2.2019)

MÅ 11.2    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 11.2    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 11.2    kl. 17.00:   Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr., Sandström. Gäst: Lena Sandberg.

TI 12.2      kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 12.2      kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 12.2      kl. 16.00:   Tonårsgrupp i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

TI 12.2      kl. 17.30:   Junior i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

ON 13.2     kl. 18.30:   Kyrkokören övar i Församlingscentret.

ON 13.2     kl. 19.00:   Gloriakören övar i Församlingscentret, Borgmästars.

TO 14.2     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 14.2     kl. 10-18:   Fasta och bön för Finland i Församlingscentret.

TO 14.2     kl. 14.30:   Sångfåglarna i Församlingscentret, Wester.

TO 14.2     kl. 16.30:   Sång på gång i Församlingscentret, Wester.

TO 14.2     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Anna Dahlbacka.

TO 14.2     kl. 18.00:   Förbön och samtal i Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf Salo.

TO 14.2     kl. 19.00:   Kvinnocafé i Församlingscentret. ”Israel i ord och bild”, Helena Smeds, Turpeinen. Servering.

FR 15.2     kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 17.2     kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 17.2     kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Helena Smeds, Salo, Borgmästars, Wester, Kyrkokören.

SÖ 17.2     kl. 14.00:   Hela familjens missionssöndag i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman, Eva och Ove Gädda. Kaffeservering.

SÖ 17.2     kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Lovsång och vittnesbörd, Ralf Salo, Kick Östman.

SÖ 17.2     kl. 19.00:   Lionsklubbarnas välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka, solister, musiker, Borgmästars, andakt Helena Smeds.