VECKA 8 (17-23.2.2019)

MÅ 17.2 kl. 9.00:        Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 17.2 kl. 13.30:      Sjömanskyrkokretsen i FC.

MÅ 17.2 kl. 17.00:      Tehuset, mångkulturell mötesplats för kvinnor i FC ungd.utr., Sandström.

TI 18.2 kl. 9.00:           Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 18.2 kl. 11.00:         Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 18.2 kl. 11.45:         Taizé-sånger mitt i vardagen i Johanneskapellet, avslutas med middagsbön

                                      kl. 12.20-12.30, Wester.

TI 18.2 kl. 13.00:         Tisdagssamling på Station I, Göran Stenlund.

ON 19.2 kl. 13.30:       Syförening i Kyrkostrands församlingshem, Cederberg.

ON 19.2 kl. 14.00:       Samtalsgrupp kring sorg i Församlingscentret, Turpeinen, Smeds.

ON 19.2 kl. 18.30:       Kyrkokören övar i FC, Wester.

ON 19.2 kl. 19.00:       Gloriakören övar i FC, Borgmästars.

TO 20.2 kl. 10.00:       Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentret.

TO 20.2 kl. 13.30:       Missionseftermiddag i Församlingscentret. Gäst: Missionär Andrey Heikkilä.

TO 20.2 kl. 14.30:       Sång och pyssel med Sångfåglarna i FC, Wester.

TO 20.2 kl. 15.30:       Sång på gång i FC, Wester.

TO 20.2 kl. 18.00:       Nådens Vind övar i Församlingscentret, Lindén.

TO 20.2 kl. 19.00:       Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

TO 20.2 kl. 19.00:       Kvinnocafé i Församlingscentret. Tema: New Age – en modern folktro, Charles

                                      Isaksson, Turpeinen, Borgmästars. Servering.

FR 21.2 kl. 18.00:        Jakobstads Fridsförening r.f. årsmöte i Skutnäs bönehus.

FR 21.2 kl. 18.30:        Cantate övar i FC, Borgmästars.

FR 21.2 kl. 19.00:        In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.

SÖ 23.2 kl. 10.30:        Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret.

SÖ 23.2 kl. 12.00:        Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, sång av Damtrio.

                                      Ulla Nyströms gudstjänstgrupp.

SÖ 23.2 kl. 15.00:        Sammankomst i Skutnäs bönehus, inledningsbön Herman Mård, predikan

                                      Arvo Survo.

SÖ 23.2 kl. 17.00:        Fokus i Församlingscentret. Fastan – kamp för frihet, Björk.