Kyrkostrands eftis, grupp 2

Vasavägen 116, 68600 Jakobstad, tfn. 040-8687166.

I gruppen jobbar ungdoms- och fritidsinstruktör Fredrik Byggmästar och ungdomsarbetsledare Eva Holm.