Vestanlidgårdens eftis

Vestanlidgårdens eftis, Bojvägen 14, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687167 eftis.vestanlidgarden@evl.fi

I gruppen jobbar barnledare Elisabeth Wester och barnledare Carola Nordström (arbetsledig), vikarie Jessica Ravall.

Elisabeth Wester

Carola Nordström

Vestanlidgårdens eftis, Bojvägen 14, Jakobstad.