Föräldrakurs

 

 

 

Mera om föräldrakursen kan du hitta här: www.relationshipcentral.org och www.alphasverige.org.
Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.