JULVANDRING: TRO, HOPP och KÄRLEK 

 

Sammanställning av svenska och finska texter: Ulla Nyström

Översättningar till engelska: Alasdair "Alex" Pollock

Översättningar till arabiska: Ebtisam Alhariri

Inspelning av julpsalmer och sånger (svenska): Lisen Borgmästars och Annika Wester

Sammanställning av finska julpsalmer och sånger: Mirkkalea Konttila

Körer: Ungdomskören Cantate, damkören Gloriakören, manskören Adorate, The Cantet, Laulu Jaakot, Jehiel, Lumino

Dirigenter: Lisen Borgmästars, Annika Wester, Nils-Oscar Frantz, Alasdair "Alex" Pollock, Vuokko Korva, Pia-Lena Leskinen, Mirkkalea Konttila

Sammanställning/ skapande av hemsida, sånglistor (sve, fi, eng, arabiska): Annika Wester

Julkrubbor: Taina Niinimäki, Catarina Nylund-Wentus

 

JULVANDRINGEN STARTAR VID ALHOLMSGATAN (Salon Freestyle) OCH AVSLUTAS VID KYRKAN (klockstapeln).

MUSIKEN VÄLJER DU ENLIGT NUMMER FRÅN SPELLISTAN LÄNKAD TILL VARJE SÅNG (OBS! ladda ner appen för spellistorna för att garantera tillgång till samtliga ljudspår i mobiltelefonen).

Svenska psalmer och sånger hittar du i samband med den svenska texten, finska i samband med den finska texten, engelska i samband med den engelska texten. Samtliga psalmer och sånger hittar du under den arabiska texten.

 

 

1. (Salon Freestyle)

I många städer har det varit vanligt att sätta ljus i fönstren för julottebesökarna, för att lysa upp gatorna för kyrkobesökarna både på vägen till kyrkan och för hemvägen.  Senare började man också hänga ut lyktor över portarna eller på stänger som var riktade snett ut  över gatorna. Dessa jullyktor kunde ha olika former  Den vanligaste har varit stjärnan,  som har symboliserat den stjärna , som ledde de tre vise männen till Betlehem.  I  Jakobstad  har denna sed varit mycket vanlig under hela 1800-talet och antagligen har den förekommit redan på 1700-talet.

KOM LÅT OSS SJUNGA

Citaten  hämtade från Guy Björklunds texter  i Jakobstads historia, del V

 

 

 

2. (Lenas Shop)

Redan på 1700 talet hörde till jakobstadsbornas jul   ungdomars slädåkning   gata upp och gata ner skränande och hackande med käppar och granruskor på husväggar och fönster vid  smala gator. Seden med åkturer  kom att koncentreras mera till annandag jul eller Staffansdag när ungdomar från landet med sina slädar  bildade långa karavaner.

ETT LITET BARN AV DAVIDS HUS

Citaten  hämtade från  Pekka Toivanens texter , Utveckling i samverkan Sparbanken Deposita

 

 

 

3. (Monmari)

Under äldre tider har man  också i Jakobstad utlyst julfred  från Rådhuset liksom i andra städer. Då pryddes  stadens rådhus med allehanda fanor i fönstren, stadens båda trumslagare var engagerade och borgmästaren utlyste julfreden från Rådhusbalkongen. Avsikten med kungörelse av julfred var att bland annat påminna invånarna om de skärpta regler som gällde under julen. Det ansågs att de brott som begicks under julhelgen var grövre och därför skulle dömas strängare, ofta med det dubbla straffet.

HÄRLIG ÄR JORDEN

Citaten  hämtade från Guy Björklunds text i Jakobstads historia, del V

 

 

 

4. (Jakobstads Bokhandel)

Till Jakobstads julfirande hör traditionen att lätta upp vintermörkret med lysande, kors, ankare och hjärta - symbolerna för tro, hopp och kärlek.   Man vet att symbolerna har funnits redan på  1850- talet, då med två kors och ett ankare i mitten. Hjärtat  blev möjligt att bilda då  symbolerna kunde elektrifieras 1913. Man försökte ersätta tro, hopp  och kärlek med julgran på torget 1906-1907, men stadsborna  klagade och krävde att få tillbaka sina kära julsymbolerna. År 1908 fick granen försvinna och julsymbolerna åter hängas upp.  Det dröjde ända ram till år 1969 innan granen återkom.

GIV MIG EJ GLANS

Baserar på Kristina Lundstöm-Björks texter om Tro, Hopp och Kärlek

 

 

 

5. (Öström)

En äldre tradition,  som levde kvar rätt länge i Jakobstad, var staffanssjungningen, seden att under julannandag klä ut sig till stjärngossar och gå mellan gårdarna och sjunga julsånger. Det var ofta fattiga  eller mindre bemedlade pojkar, som samlades i små grupper, klädde ut sig till stjärngossar och gick sedan omkring i gårdarna och sjöng. Gossarna samlade på så vis ihop pengar eller "gotter från julbordet" i form av bröd, kakor, tårtor med mera.  Då kvällen var slut delades pengarna och gåvorna jämnt mellan  deltagarna.

O KOM, O KOM IMMANUEL

Citaten hämtade   från Jakobstad Historia del V, Guy Björklund

 

 

 

6. (Jakobstads Musik-Pietarsaaren Musiikki)

 

Psalm 23  Hell morgonstjärna mild och ren (vers 2)

Johan Ludvig Runeberg 1854 bearb.

 

Min pärla du i snövit skrud,

Marias son och dock sann Gud,

min Frälsare och konung!

Red dig uti mitt hjärta rum,

kom med ditt evangelium,

som är mer ljuvt än honung.

Jubla, jubla

hosianna!

Himmelskt manna

blev oss orden

som fullbordades på jorden.

 

PSALM 23

 

7. Jakobstads kyrka (klockstapeln)

STILLA NATT