Församlingscentret – ett rum för möten, omtanke, eftertanke och kärlek

Vårt församlingscenter som är ritat av arkitekt Carl-Johan Slotte invigdes 11.9.1999. I samband med färdigställandet av utrymmena utlystes en idétävling för konstanskaffningar till församlingscentret. 1% av totala budgeten för bygget skulle användas till anskaffningen av konstverk. Totalt 88 förslag lämnades in av 22 konstnärer. 10 verk gick vidare i tävlingen och konstnärerna fick möjlighet att skapa ett beställningsverk var till centret.

Utöver dessa tio konstverk finns det också andra donerade verk eller verk som funnits i församlingens ägo sedan tidigare. Bland annat Lennart Segerstråles oljemålning De tre korsen, flyttades till församlingscentret från det gamla församlingshemmet på Skolgatan 11.

Pentti Silvennoinen som var ordförande i arbetsgruppen för konstanskaffningarna har sagt: ”Någon stannar till framför en tavla, hamnar i samspråk med någon annan besökare.  På det sättet har vi via konsten kunnat bidra till möten.”

Eeva Anttila som är professor vid Konstuniversitetet har skrivit följande om konstens betydelse:

”Konsten sträcker sig mot framtiden, den hjälper oss att se annorlunda på omständigheterna, den väcker fantasiförmågan och hjälper oss att se ljus där det råder mörker. Konst ger tröst, eftersom ett annorlunda betraktelsesätt lyfter fram alternativa sätt att uppleva meningsfullhet och betydelse i livet.”

”Konsten kan inte rädda världen, men dess betydelse för individernas och samfundens överlevnad kan vara avgörande.”

”Konsten kan ge en röst till de tysta och lyfta fram sådana missförhållanden som det rationella språkliga uttrycket inte når.”

”Ett klokt samhälle värnar om konst och kultur mitt i krisen och ser dess värde i byggandet av framtiden. För barn och unga är en konsthobby särskilt betydelsefull, eftersom den kan stärka deras tro på sina egna påverkningsmöjligheter och stöda deras mod att uttrycka sina åsikter om framtidsriktningen.”

”Flera inhemska och internationella undersökningar stöder uppfattningen att de egna erfarenheterna inom konsten inte bara ger barn och unga direkta upplevelser av betydelse utan också av kulturell delaktighet och skapar därmed positiva återverkningar som sträcker sig långt in i framtiden.”

”Det är särskilt viktigt att utöva konst och kultur för de barn och unga som nu känner ensamhet, ångest och rädsla och som inte på egen hand hittar metoder för att uttrycka och dela sina upplevelser. ”

”Även många andra sårbara människogrupper håller på att förlora sin normala basservice, även möjligheterna att hantera sina känslor kollektivt. Metoderna inom konst och konstfostran skulle ge många oersättligt värdefulla möjligheter att uppleva att man bryr sig om och hör dem och att deras människovärde är odelbart.”

”Konst inte är en extra dekoration och en källa till estetisk njutning för en utvald, privilegierad publik. Konst är ett grundläggande behov och en basservice som också enligt människorättskonventionerna tillkommer alla medborgare. ”

VÄLKOMMEN TILL FÖRSAMLINGSCENTRET på EBBA BRAHE ESPLANADEN !