Livets fester och begravning

Kyrkan finns där för dig vid stora och viktiga tillfället i livet -  vid livets fester och begravning.

Musiken och psalmerna planeras i samråd med församlingens kantorer.

 

DOP

Vad ska man tänka på när man önskar musik till dop?

Musiken och psalmerna bestämmer man i samråd med prästen (kantorn deltar inte i församlingens dop).

Här hittar du exempel på psalmer och sånger för dop.

 

VIGSEL i kyrkan

Här hittar du exempel på orgelmusik för bröllop i kyrkan (listan är en allmän lista för kyrkan 

och din kantor kan kanske ge andra förslag, så kontakta alltid kantorn i god tid för planering av musiken).

 

BEGRAVNING

Så här går jordfästningar ofta till:

 • Musik
 • Klockringning
 • Psalm
 • Blomsterhyllning och psalm/eller sång/musik eller:
 • Inledningsord
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Prästens tal
 • Jordfästning 
 • Bön
 • Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Psalm
 • (blomsterhyllning efter inledande psalm eller före slutmusiken)
 • Slutmusik

Här hittar du mera information.

 

Församlingens kantorer:

Lisen Borgmästars

lisen.borgmastars@evl.fi

040 310 0417

 

Annika Wester

annika.wester@evl.fi

040 310 0416

 

Vimeo video
">BÖN