Vill du sjunga som försångare i samband med våra gudstjänster kan du anmäla dig till vår resursbank 

här: