Vid våra gudstjänster medverkar församlingens körer och musiker. Ibland träffas några sångare och övar sånger eller psalmer tillsammans för att medverka och sjunga som försångare till församlingssången.

Vill du sjunga som försångare tillsammans med några andra i samband med våra gudstjänster kan du anmäla dig till vår resursbank 

här: