Psalmbok

En psalm är en andlig sång. Med psalm avses i den evangelisk-lutherska kyrkani Finland främst de sånger som finns i den Psalmbok som godkänts av kyrkomötet, men också många väckelserörelsers sånger kallas för psalmer.

Den första officiella psalmboken för Sverige-Finland var den s.k. gamla psalmboken från 1695, som utkom i över 250 upplagor och användes i närmare 200 år. Den följande psalmboken är den första finlandssvenska psalmboken, som efter ett långt arbete och flera psalmboksförslag utkom 1886. Den tredje finlandssvenska psalmboken utkom 1943.

Den första finländska psalmsamlingen är Jacob Finnos Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja från år 1583. Ett lite mera omfattande psalmmaterial erbjöd Hemming av Maskus bok från år 1605. Psalmer ur dessa böcker sjöngs på 1500-1600-talen då läskunnighet var sällsynt och man lärde sig psalmerna utantill. Förebild för den finskspråkiga psalmboken, som utkom år 1701, var den svenskspråkiga psalmboken från år 1695. I bägge samlingarna fanns 413 psalmer. För den finländska utgåvan ansvarade biskop Johannes Gezelius den yngre.

Psalmboken Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja Niiden Cappalden canssa, jotca siihen ulevat innehöll förutom psalmer bl.a. helgdagarnas predikotexter och böner. Denna som numera kallas Vanha virsikirja (Gamla psalmboken) användes under två århundraden. Följande finskspråkiga psalmböcker utkom åren 1886 och 1938. Den senaste finska psalmboken är från 1986. Den innehåller 632 psalmer.

I psalmbokens gudstjänstdel finns ett tiotal sånger av psalmkaraktär, som har tillkommit i anslutning till förnyelsen av Kyrkohandboken. Den nuvarande versionen av vår svenskspråkiga Psalmbok godkändes år 1986, samma år som den nya finska psalmboken. År 2005 utkom den svenskspråkiga psalmboken med en bilaga med formulär från Kyrkohandboken. Bilagan innehåller ett tiotal sånger av psalmkaraktär. Den samiska psalmboken heter Suoma samii salbmakirji (1993).

Väckelserörelserna har sina egna samlingar med andliga sånger, som t.ex Sionsharpan som används inom den evangeliska rörelsen. Sångsamlingen ”Andliga sånger och psalmer” utgiven av Finska Missionssällskapet, har ofta använts i Svenskfinland.

Man har också gett ut sångböcker för barn, den senaste barnsångboken är från 1995. Den första finländska koralboken Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja utkom år 1702. Den äldsta svenska psalmboken hade en koralupplaga från 1697.