TAIZÉBÖN i JOHANNESKAPELLET 

tisdagar kl. 12.00-12.20

Ljuständning och bön

 

Höstens datum: 

13.9, 20.9, 11.10, 18.10, 8.11 och 15.11.

 

LUNCHMUSIK I JAKOBSTADS KYRKA 

torsdagar kl. 12.00-12.20