KVAR I STAN är en grupp som samlas under sommaren i Församlingscentret kl. 13.00

VÄLKOMNA TILL KVAR I STAN!

I Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad, hålls KVAR I STAN kl. 13.00 under hela sommaren. Kvar i stan är för daglediga, både kvinnor och män. Programmet vid dessa tillfällen är besök av gäst, andakt och sjunger. Det blir också servering i samband med träffarna.

PROGRAMMET ÄR FÖLJANDE:
6.6.2023 Sång och musik med Annika Wester.
13.6.2023 Nya nattvardspsalmer, Jockum Krokfors
20.6.203 "Mission i ord och bild", koordinator för Finska Missionssällskapet Camilla Skrifvars-Koskinen.
27.6.2023 Chefen för begravningsväsendet vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Marinne Bränn berättar om de olika gravgårdarna, gravskötsel m.m.
4.7.2023 "Hjälp i sorgen", sjukhuspräst Ann-Mari Audas-Willman.
11.7.2023 "Aktuellt på Biblioteket", avdelningschef för Biblioteket Annika Högväg.
18.7.2023 Sång och musik med Janne Nyholm och dikter med Eva Björk.
25.7.2023 Jakob Edman.
1.8.2023 Anna-Pia Svarvar.
8.8.2023 Sång och musik med Lisen Borgmästars.
15.8.2023 Jan-Gustav Björk.

ALLA VÄLKOMNA MED!