Mormor Lydia

Mormor Lydia verkar vid Lagmans skola i Jakobstad. I synnerhet de många barnen med utländsk bakgrund uppskattar mormödrarnas närvaro i en mysvrå i korridoren. En mormor Lydia åt gången finns till hands för pyssel och samtal ett par timmar varje skoldag.

Lydiorna samlas regelbundet för planering, samtal och bön. I princip går alltså mormödrarna inte i klasserna med kan delta i utomhusaktiviteter. Elever kan också sändas ut ur klassen till mormor Lydia. Men det är inget straff!

Det behövs flera frivilliga med i verksamheten. Kontakta Maila Hägglund för mera information tfn 0405431289.